4.5 Havnivåstigning

Det finnes ingen statlige retningslinjer for hvordan havnivåstigning skal håndteres.

Det finnes ingen statlige retningslinjer for hvordan havnivåstigning skal håndteres. Framtidens byer vil være en pådriver for at staten kan gi anbefalinger slik at kommunene lettere kan planlegge trygge bygg, veier og annen infrastruktur. Samtidig har byene fokus på havnivåstigning og stormflo i planleggingen og saksbehandlingen.

Til toppen