4.1 Visualisering av klimaendringer

Framtidens byer har bidratt i arbeidet med å utvikle det nettbaserte verktøyet KlimaGIS.

Framtidens byer har bidratt i arbeidet med å utvikle det nettbaserte verktøyet KlimaGIS. Verktøyet baserer seg på GIS-teknologi, der forventede klimaendringer kobles mot geografiske kart, slik at de lokale konsekvensene blir tydelige.

KlimaGIS kan blant annet brukes til å visualisere de fysiske kon¬sekvensene av klimaendringer som havnivåstigning og overvann. Verktøyet kan også brukes på andre områder enn klimatilpasning. Byene oppfordres til å anskaffe og ta verktøyet i bruk.

Til toppen