0.4 Utvikling av indikatorerklimastatistikk

Statistisk sentralbyrå har utarbeidet indikatorer som viser miljøutviklingen i de 13 byene som deltar i samarbeidsprogrammet.

Statistisk sentralbyrå har utarbeidet indikatorer som viser miljøutviklingen i de 13 byene som deltar i samarbeidsprogrammet. Indikatorene måler utviklingen innen bymiljø, blant annet arealbruk, transport, energibruk, klimagassutslipp og miljøvennlig praksis.  Utvikling av indikatorer er en viktig forutsetning for beregninger av klimagassutslipp og effekter av tiltak. Programmets bidrag til videreutviklingen av slike indikatorer må ses i sammenheng med internasjonale indikatorer og med følgeevalueringen av programmet.

Til toppen