0.1 Styrke samarbeidet og gjennomføre samarbeidsprosjekter i Framtidens byer

Vi vil legge vekt på å styrke samarbeidet mellom avtalepartnerne, styrke samarbeidet lokalt og regionalt og gjennomføre samarbeidsprosjekter for å nå målene i Framtidens byer

Vi vil legge vekt på å

  • styrke samarbeidet mellom avtalepartnerne
  • styrke samarbeidet lokalt og regionalt
  • gjennomføre samarbeidsprosjekter for å nå målene i Framtidens byer
Til toppen