0.6 Internasjonalt samarbeid

Deltakelse i internasjonale samarbeidsfora gir både verdifull input i arbeidet med klimavennlige, gode byer, og mulighet for å påvirke og inspirere utviklingen i andre land.

Covenant of Mayors ("ordføreravtalen") er undertegnet av flere av ordførerne i Framtidens byer. Oslo kommune er i tillegg i en prosess med sikte på å bli tilknyttet C40 Cities.

Til toppen