0.3 Forbedre metoder for statistikk og beregning av klimagassutslipp

Dagens klima- og energistatistikk er ikke detaljert nok til å danne grunnlag for effektive klimatiltak og til å måle effekten av dem. Det er behov for bedre energi- og klimastatistikk og indikatorer på kommunenivå, også for offentlige og private virksomheter, og bedre effektberegninger av tiltak.

I arbeidet inngår utprøving av KS' verktøy for beregning av klimagassreduksjon ved ulike tiltak, og videreutvikling av Statsbyggs klimagassregnskap for bygg og utvikling av klimagassregnskap for områder. Arbeidet omfatter også kartlegging av statlige virksomheter og bygg, med sikte på enhetlig rapportering og beregning av energi- og klimatall innenfor offentlig sektor.

Til toppen