0.2 Utvikle nye framtidsbilder

Visuelle bilder av framtidens by vil være en hjelp for å kunne drøfte ulike utviklingstrekk.

Visuelle bilder av framtidens by vil være en hjelp for å kunne drøfte ulike utviklingstrekk. I samarbeid med fagmiljøer vil Framtidens byer utvikle verktøy og metoder for å skape realistiske framtidsbilder. Visualisering av lokale forhold kan fremme engasjement og samarbeid mellom næringsliv, organisasjoner og befolkningen lokalt.

Til toppen