Administrativt møte 14. febr 2012

Oslo

 

Sted Togaloftet, R5, Regjeringskvartalet.

Program

10.00 Velkommen og innledning
10.15 Rapport fra toppmøtegruppa v/Wilhelm Torheim, MD
10.30 Program for storsamlingen v/Hilde Moe/Øyvind Aarvig, MD
- 23. april: Plenum og parallelle verksteder
- 24. april: ATP og politisk oppfølging
11.30 Rapport fra workshop om bedre bymiljø v/Ellen Husaas, MD
11.45 Nytt fra departementene: SD, KRD, OED og MD
12.15 Lunsj
13.15 Etablering av eksempelsamling v/Erik Høines, Bergfald
13.45 Fagkoordinatorenes halvtime
- Utfordringer og planer for 2012
14.15 Presentasjon av KS-hefte om klimatilpasning v/Rune K. Tvedt, KS
14.30 Åpen post
- Workshop om pilotprosjektene i Framtidens byer torsdag 22. mars
- Annet
15.00 Slutt

 Vel møtt!