Administrativt møte desember 2010

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver:

Oslo 2. desember 2010