Administrativt møte mai 2010

Oslo 25. - 26. mai 2010

Referat fra adm møte 26.+27.mai

Fra gjennomgangen skulle jeg referere Rune Tvedt fra KS.

KS: Beklager ingenting

Drøfting dag 2 – ”rester fra dag 1”  og utvalgte problemstillinger, bla informasjonsflyt.

 

Departementenes syn
SD: Fagkoord helt nødvendig. Uten han ville ikke dette gått. FB er godt innarbeidet i ordinære plan- og økonomiske prosesser i SD. Dette har gitt økt samarbeid med MD, selv om det alltid har vært godt samarbeid med MD. Utfordringer nå er KVU- og hvordan disse blir brukt i forbindelse med konkrete bypakker.

Utfordringer videre:

  • Areal er en knapp ressurs
  • Hva slags by vil vi egentlig ha?
  • Hvilke konsekvenser får det for lokalisering og transportformer?

KRD: Gjennom FB får vi til å trekke med underliggende etater slik at dette blir med i tildelingsbrev og oppgavetildeling. Godt etablerte varemerker i arenaer som er opptatt av byutvikling, og de temaer som tas opp der.

 

Fagkoordinatorene
- Arealt og transport: vanskelig og med mange utfordringer. Vanskelig å strekke til pga store forventinger i MD og SD. Vi må ikke underslå betydningen av belønningsordningen og samarbeidet mellom MD&SD. Bør ha eget seminar om regionalt samarbeid

- Energi i bygg: Nettverksamlingene har vært hovedoppgaven i koordinatorrollen. Bruker nettverket på kryss og tvers. Storbysamarbeidet på Drift har 10 byer. Har snekede skuldre pga det.

- Forbruk og avfall: Vanskelig å finne sammenfallende interesser ofr alle de som er involvert. Vi må diskutere innretningen på innsatsen avfallsfeltet. Når det gjelder Innkjøp har vi (MD og koordinatoren) diskutert om frokostmøter kan være ett svar, der man samler flere innkjøpere fra en og en by og tvillingbyer. Videre likhet/forskjell/kopling til Innkjøpsnettverket i Storbyene. Opplever et godt samarbeid med MD, ytre etater (Difi mfl), og de involverte.

Klimatilpasning  (den tar UNN)