Administrativt møte 6. desember 2012

Oslo

Program administrativt møte 6/12-2013

Referat

Presentasjoner:

Difi: Innovative anskaffelser av miljøteknologi i Framtidens byer

Eksempelsamlingen 

Framtidens byer kalender 2013

FNO: Klimaendringer gir oss nye utfordringer som krever nye leøsninger - bruk av forskningsdata i forebyggende arbeid v/ Mia Ebeltoft, ass. fagdirektør.

Husbanken: Husbankens kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet v/seniorrådgiver Vegard Heide. 

Rambøll: Følgeevaluering av Framtidens byer.