Administrativ samling august 2008

Første administrative samling, 21. - 22. august 2008

Torsdag 21. august  Fakta og inspirasjon
Plenum 1
Kl 1000-1010 Velkommen – innledning v/Miljøverndepartementet
Kl 1015-1045

Varmere – våtere – villere. Hva skjer med klimaet og hva er konsekvensene? v/klimaforsker Helge Drange (link til nedlasting)

Kl 1045-1105 Tilpasning til et endret klima v/Cathrine Andersen, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (pdf)
Kl 1105-1125 Areal- og transportstrategi – Oslos nye kommuneplan v/avdelingsenhetsleder Kjersti Granum, Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune (pdf)
Kl 1125-1145 Nydalen – orientering om utviklingen, v/Roy Frivold, Avantor ASA (pdf)
Kl 1145-1215 Muligheter for befaring i området, v/Avantor ASA (pdf)
Kl 1200-1300 Lunsj
Kl 1300-1320 Regionalt samarbeid og nye virkemidler i ATP-sammenheng v/Øystein Holvik og Are Kristiansen, Kristiansand kommune
Kl 1320-1340 Energiløsninger på Fornebu og Storøya grendesenter v/miljørådgiver Unni Larsen, Bærum
Kl 1340-1400 Kan vi endre forbruksmønsteret? v/styreleder Øystein Dahle, Worldwatch Institute Norden
Kl 1400-1420 Pause
Kl 1420-1500 Energibyen Frederikshavn, Samarbeid med næringsliv og befolkning, v/Mikael Jentsch og Mikael Kau, Frederikshavn kommune (pdf) Del 2 (pdf)
Kl 1500-1510 Veien fram til byenes handlingsprogram – introduksjon til verkstedene v/Miljøverndepartementet (pdf)

 

Parallelle verksteder på de fire satsingsområdene

Kl 1530-1800 Ledet av ansvarlig departement og koordinator (se egne programmer)
1 Areal og transport

Oppstart av nettverket
Status og eksempler på tiltak i byene

 • Tromsø
 • Bergen
 • Bærum
 • Grenland
 • andre innspill
2 Bygg og energi Oppstart av nettverket

Områdeutvikling og byggeprosjekter

 • Brøset, Trondheim
 • Sædalen, Bergen

Tiltak i kommunale bygg

 • Kristiansand
 • andre innspill
3 Forbruk og avfall Oppstart av nettverket

Forbruksmønster

 • Samarbeid i Grenland
 • Lokalsamfunnsarbeid,   Fredrikstad
 • Klimaregnskap, Trondheim

Avfallshåndtering

 • Erfaringer fra Oslo
 • andre innspill
4 Tilpasning

Oppstart av nettverket

Planlegging for et endret klima

 • Trondheim og Bergen
 • Klimasårbarhet og Noradapt-
  prosjektet v/Vestlandsforskning
 • Andre innspill
Fredag 22. august Handlingsprogrammet – utfordringer, innhold og samarbeid 
Plenum 2
Kl 0830-0850 Arbeidet med handlingsprogrammet – slik har vi gjort det v/seniorrådgiver Nils R. Høysæter, Bergen kommune (pdf)
Kl 0855-0915 Miljø- og klimastyringssystem i Oslo v/miljøvernleder Guttorm Grundt, Oslo kommune (pdf)
Kl 0925-0945 Datagrunnlag, utslippsberegninger, indikatorer v/rådgiver Eivind Selvig, Civitas (pdf)
Fire parallelle verksteder fortsetter
Kl 1000-1345
1 Areal og transport

Regionalt samarbeid
- Bystrategi i Region Sør
- Transport og arealstyring i Trondheimsreg.

Kunnskap og virkemidler
- hvordan fremme  kollektivtransporten?

Handlingsprogrammet
- hvilke behov har byene og hva er forventningene til regionale og statlige myndigheter?
- Mål og videre arbeid med handlingsprogrammene

2 Bygg og energi

Kunnskap og virkemidler
- aktiv bruk av plansystemet for å oppnå gode energiløsninger
- tiltak i nye og eksisterende bygg
- Klimaregnskap for bygg
- Enovas virkemidler

Handlingsprogrammet
- hvilke behov har byene og hva er forventningene til regionale og statlige myndigheter?
- Innspill fra Sarpsborg
- Mål og videre arbeid med handlingsprogrammene

3 Forbruk og avfall

Hva vet vi om forbruksmønster og avfall
- Østfoldforskning
- Grønn Hverdag

Handlingsprogrammet
- hvilke behov har byene og hva er forventningene til regionale og statlige myndigheter?
- Innspill fra Kristiansand
- Mål og videre arbeid med handlingsprogrammene

4 Tilpasning

Eksempler på anvendt forskning
- Om kartlegging av klimaendringer v/Cicero
- Eks. fra Drammen og Fredrikstad

 Handlingsprogrammet
- hvilke behov har byene og hva er forventningene til regionale og statlige myndigheter?
- Innspill fra Bærum og Stavanger
- Mål og videre arbeid med handlingsprogrammene

Framtidens byer - Hva vil vi og hva må gjøres?
Plenum 3
Kl 1400-1420 Presentasjon av by- og boligutstillingen 2011-2017 v/daglig leder Birgit Rusten, Ecobox (pdf)
Kl 1420-1445

Konklusjoner fra verkstedene, spesesielt om prioriterte prosjekter og samarbeidsområder – temaer på tvers av innsatsområdene v/ansvarlige departementer/koordinatorer

Kl 1445-1500 Videre arbeid, fagnettverkenes neste møte, andre aktuelle møter og konferanser v/Miljøverndepartementet