Verksted 1: Areal og transport

Dag 1

21. august 2008 kl 1530 - 1800

Møteleder: Jan Erik Lindjord, Samferdselsdepartementet

Kl 1530 - 1550

Oppstart av nettverket

Innledning og presentasjon av alle involverte i nettverket for areal- og transport

  • Byene
  • Samferdselsdept med Statens vegvesen og Jernbaneverket
  • Miljøverndepartementet
  • Fagkoordinator: Asplan Viak

Presentasjon av status i noen byer

Kl 1550 - 1605

Ingen andre å ta hensyn til? v/Per Hareide, Tromsø kommune (pdf)

Kl 1605 - 1620

Bybane som problemløser v/Mette Svanes, Bergen kommune (pdf)

Spørsmål og kommentarer

Kl 1630 - 1645

Pause

Kl 1645 - 1700

Hvordan øke andelen miljøvennlig transport v/Dag Olsen, Bærum kommune (pdf)

Kl 1700 - 1715

Lykkes man i Grenlandssamarbeidet v/Tone Skau Jonassen, Porsgrunn kommune (pdf)

Spørsmål og kommentarer

Kl 1725 - 1800

Eksempler på tiltak som reduserer CO2-utslipp.

Innspill fra øvrige byer.

Kl 1800

Slutt

Dag 2

22. august Kl 1000 - 1400

Møteleder: Tor Medalen, Asplan Viak

Kunnskap og virkemidler

Kl 1000 - 1010 

Kort innledning v/Tor Medalen (pdf)

Kl 1010 - 1030

Hva bør staten, fylkene og byene samarbeide om? v/Tor Atle Odberg, Statens vegvesen Region Sør (pdf)

Spørsmål og kommentarer

Kl 1040 - 1100

Interkommunal arealplanlegging v/Håkon Grimstad, Trondheim kommune (pdf)

Spørsmål og kommentarer

Kl 1110 - 1120

Pause

Handlingsprogrammet - Hvilke behov har byene og hvilke forventninger har de til regionale og statlige myndigheter?

Kl 1120 - 1140

Hva bør byene vektlegge når de skal fremme miljøvennlig transport? Erfaringer med belønningsordningen. v/Alberte Ruud, Urbanet Analyse (pdf)

Spørsmål og kommentarer

Kl 1150 - 1250

Lunsj

Kl 1250 - 1350

Mål og videre arbeid med handlingsprogrammene

Diskusjon

Etter kl 1400 

Plenum

– kort (7 min.) oppsummering av verkstedet v/koordinator