Verksted 2: Bygg og energi

Dag 1 21. august 2008 kl. 1530-1800
Møteleder: Øyvind Aarvig, Miljøverndepartementet
Oppstart av nettverket
Kl 1530-1600

Innledning og presentasjon av alle involverte i nettverket for bygg og energi i Framtidens byer

  • Byene
  • Kommunal- og regionaldepartementet, Husbanken og Statens Bygningstekniske Etat (BE)
  • Enova
  • Statsbygg
  • Fagkoordinator: Norconsult ved Sylvia Skar og Tor Mjøs
  • Miljøverndepartementet
Områdeutvikling og byggeprosjekter
Kl 1600-1615  Presentasjon av Brøset klimanøytralt område, ved Håkon Grimstad, Trondheim kommune (pdf)
Supplerende innlegg fra andre byer   
Spørsmål og diskusjon
Kl 1630-1645 Pause
Kl 1645-1700 Presentasjon av Sædalen passivhusområde, ved Bente Florelius, Bergen kommune
Supplerende innlegg fra andre byer 
Spørsmål og diskusjon
Tiltak i kommunale bygg
Kl 1715-1730  Innledning ved Rune Rosseland, Kristiansand kommune (pdf)
Supplerende innlegg fra andre byer
Spørsmål og diskusjon
Kl 1800 

Slutt

 

Dag 2 22. august 2008 kl 1000-1300
Møteleder: Øyvind Aarvig, Miljøverndepartementet
Kunnskap og virkemidler
Kl 1000-1015 Hvordan bruke plansystemet aktivt for å oppnå gode energiløsninger? v/Øyvind Aarvig, Miljøverndepartementet (pdf)
Kl 1015-1030 Tiltak i nybygg og eksisterende bygninger, ved Sylvia Skar, Norconsult (pdf)
Spørsmål og diskusjon
Kl 1040-1050 Pause
Kl 1050-1105 Klimagassregnskap for bygg. Metode, resultater, erfaringer og videre utvikling, ved Zdena Cervenka, Statsbygg (pdf)
Kl 1110-1125

Enovas virkemidler - Handlingsprogrammet - Hvilke behov har byene og hvilke forventninger har de til regionale og statlige myndigheter når det gjelder bygg og energi? (pdf)

Kl 1130-1145 Intro ved Miljøverndepartementet/Norconsult (pdf) +  innspill fra Sarpsborg kommune (pdf)
Spørsmål og diskusjon
Kl 1200-1300 Lunsj
Hva er målene for de ulike fasene for arbeidet med handlingsplanen?
Kl 1300-1345 Workshop- forslag og diskusjon
Etter kl 1400 Plenum – presentasjon fra verkstedene v/Norconsult