Verksted 3: Forbruksmønster og avfall

Dag 1 21. august 2008 kl 1530-1800
Møteleder: Hilde Moe, Miljøverndepartementet
Kl. 1530-1600 Oppstart av nettverket
Innledning og presentasjon av alle involverte i nettverket for Forbruksmønster og Avfall i Framtidens byer v/ Hilde Moe, Miljøverndepartementet (pdf)
Kl 1600-1645 Forbruksmønster
Kl 1600 Eksempel fra Grenlandsamarbeidet
Tone Skau Johansen, Porsgrunn kommune og Anne Berit Steinseth, Skien kommune orienterer om det interkommunale prosjektet Klimakutt i Grenland.
 (pdf)
Kl 1615 Eksempel fra Fredrikstad
Presentasjon av lokalsamfunnsarbeidet, ved miljøvernrådgiver Rolf Petter Heidenstrøm
 (pdf)
Kl 1630 Spørsmål og diskusjon
Kl 1645 Pause
Kl 1700 Forbruksorientert klimaregnskap

Eksempel fra Trondheim kommune,
Presentasjon av et samarbeid om forbruksorientert klimaregnskap mellom NTNU og Trondheim kommune ved Hans Einar Lundli, Trondheim kommune
 (pdf)

Kl 1745 Spørsmål og diskusjon
Kl 1730 Håndtering av avfall 
Eksempler fra Oslo
Oslo kommunes konsept for behandling av matavfall som er under forberedelse, ved overingeniør Monica Dobbertin, Energigjenvinningsetaten (EGE)
 (pdf)
Kl 1745 Spørsmål og diskusjon
Kl 1800

Slutt

 

Dag 2 22. august 2008 kl 1000-1400
Møteleder: Anne Beate Tangen, Miljøverndepartementet
Kl 1000 Hva sier forskningen om forbruksmønster og avfall? v/Ole Jørgen Hanssen, Østfoldforskning (pdf)
Kl 1015 Om klimaklubben, nettsted for direkte hjelp til miljøvennlig adferd v/ Tone Granaas, Grønn Hverdag (pdf)
Kl 1030 Spørsmål og diskusjon
Kl 1100 Pause
Kl 1115-1200 Handlingsprogrammet
Hvilke behov har byene og hvilke forventninger har de til lokale og statlige myndigheter i forhold til arbeidet med forbruksmønster og avfall v/ Anne Beate Tangen, Miljøverndepartementet
Kl 1120 Innlegg fra Kristiansand, v/Elisabeth Andersen Helle
Kl 1140 Spørsmål og diskusjon
Kl 1200-1300 Lunsj
Kl  1300 Handlingsprogrammet - fortsettelse
Hva er målene for de ulike fasene for arbeidet med handlingsplanen?
Workshop - forslag og diskusjon
Oppsummering for plenum
Ledes av Kari Aa, SFT
Kl 1345-1400 Pause
Kl 1400-1500 Plenum – (se hovedprogram)