Verksted 4: Klimatilpasning

Dag 1 21. august kl 1530-1800
Møteleder: Unn Ellefsen, Miljøverndepartementet
Kl 1530-1600 Oppstart av nettverket

Innledning og presentasjon av alle involverte i nettverket for klimatilpasning i Framtidens byer:

  • Byene
  • Fagkoordinator: Gry Backe fra Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB)
  • DSB
  • NUSB (Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap)
  • Miljøverndepartementet
Kl 1600-1645 Planlegging for et endret klima
Introduksjon til temaet ved Cathrine Andersen, DSB 
- Hvilken tilnærming og hvilke tiltak er hittil gjort i byene?
Eksempler fra byene ved Hans Einar Lundli, Trondheim kommune (pdf) og Eva-Britt Iisager, Bergen kommune (pdf)
Spørsmål og diskusjon
Kl 1645-1700 Pause
Kl 1700-1800 Hva sier forskningen om klimatilpasning?
Om klimasårbarhet og NORADAPT - prosjektet, ved Carlo Aall, Vestlandsforskning
 (pdf)
Spørsmål og diskusjon
Dag 2 22. august kl 1000-1300
Møteleder: Unn Ellefsen, Miljøverndepartementet
Kl 1000-1130 Hva sier forskningen om klimatilpasning?
Kl 1000-1010 Oppsummering fra gårsdagen, ved DSB og Miljøverndepartementet
Kl 1010-1050

Om kartlegging av klimaendringer
Samarbeid med kommuner i Osloregionen og forskningen v/Hege Westskog, Cicero
 (pdf)

Eksempel fra Drammen kommune om hvordan de følger opp arbeidet med kartlegging av klimaendringer, v/Frode Graff (pdf)

Spørsmål og diskusjon
Kl 1050-1100  Pause
Kl 1100-1120 NORADAPT prosjektet, eksempel fra Fredrikstads arbeid og oppfølging av dette prosjektet, v/Rolf P. Heidenstrøm
Spørsmål og diskusjon
Kl 1120-1200

Handlingsprogrammet
Hvilke behov har byene og hvilke forventninger har de til lokale og statlige myndigheter i forhold til klimatilpasning?

Korte innlegg fra Torstein Nielsen, Stavanger kommune og Hans Støen, Bærum kommune

Spørsmål og diskusjon
Kl 1200-1300 Lunsj
Kl 1300-1345

Handlingsprogrammet fortsetter
Hva er målene for de ulike fasene for arbeidet med handlingsplanen?

Workshop- forslag og diskusjon

Kl 1400-1500 Plenum – presentasjon fra verkstedene. Verksted nr 4 v/DSB