1. Sentrum, parker og byrom

Her finner du bilder og litt tekst fra befaringen til Gamlebyen, dvs:
 • Pilestredet Park*
 • St. Olavs plass
 • Schandorffs plass
 • Johan Nygaardsvolds plass
 • Karl Johans gate*

 

 


Befaringen til Sentrum, parker og byrom ble guidet av Yngvar Hegrenes, Oslo kommune, Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) og prosjektleder Levende Oslo (bildet).

Guide på befaringen; sentrum, parker og byrom var Yngvar Hegrenes, Oslo kommune, Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) og prosjektleder Levende Oslo 

Prosjektbeskrivelser er hentet fra landskapsarkitektur.no, wikipedia og statsbygg.no.
Prosjekter merket * er presentert med utdypende tekst og fotos på landskapsarkitektur.no
Bilder: Jan Hausken der ikke annet er nevnt

 

Pilestredet Park*

Lokale guider/prosjekterende landskapsarkitekter: Tone Lindheim MNLA, Bjørbekk & Lindheim, og Aase Skaug MNLA, Asplan Viak, Sandvika

Pilestredet Park, det gamle Rikshospitalet, omfatter 70 da midt i Oslo sentrum. Området er transformert fra sykehus til bolig-, nærings- og skoleformål. Boligområdet inneholder fem byrom av ulik karakter, blant annet med tema gjenbruk.

Vi går gjennom området og ser på to ulike rom.

Store arealer er satt av til offentlige parker, plasser og gang- og sykkelveier. Utearealene byr på sosiale møtesteder, leke- og oppholdsarealer og utgjør en grønn oase for folk som ferdes i bydelen.

Prosjektet er basert på byøkologiske prinsipper, hvor blant annet gjenbruk av bygningsmaterialer og bruk av overflatevann i renner, kulper og basseng har stått sentralt.

Ferdigstilt 2004.

 

Landskapsarkitektene Tone Lindheim og Aase Skaug var våre lokale guider under befaringen i Pilestredet Park. Her med reguleringsplanen.

Landskapsarkitektene Tone Lindheim og Aase Skaug var våre lokale guider under befaringen i Pilestredet Park 

 

Bildene under viser forskjellige deler av Pilestredet Park i Oslo

Pilestredet Park i Oslo - detalj fra boligområdet 
Pilestredet Park i Oslo - gangsti  
Pilestredet Park i Oslo - uterom med vannskulptur og grønne områder 
Pilestredet Park i Oslo - uterom med skulptur og grønne områder 

 

St. Olavs Plass

 

Arkitekt: Aspaas, Cooper, Kindt

Plassen er rehabilitert i 2007–08 etter åpen arkitektkonkurranse, med nye trær, gategulv i naturstein og sittemøbler. En lysfontene midt på plassen ble åpnet i 2009.

Stikkord som beskriver byrommet:

 • (Re-)design, høy kvalitet i materialbruk
 • kunst i byrom
 • ”shared space” og
 • et humanisert bymiljø

Plassen er bl.a. kjent fra romanen Sult av Knut Hamsun, der han lar den kvinnelige hovedpersonen Ylajali bo i bygården med adresse St. Olavs gate 2.

I 2007 foreslo derfor byråd for byutvikling Merete Agerbak Jensen at plassen skulle omdøpes til Knut Hamsuns plass.

 

Den 12,2 meter høye skulpturen Tetraeder i naturbetong av spanjolen Rámon Isern, ble satt opp i 1969.
Den 12,2 meter høye skulpturen Tetraeder i naturbetong av spanjolen Rámon Isern, ble satt opp i 1969 

 

Schandorffs Plass

Den bratte plassen knytter Fredensborgveien trinnfritt til Akersgata. Høydeforskjellen er en utfordring for universell utforming, men har dannet grunnlag for en slynget gangvei som forserer plassen med et fall på maks 1:15, samt hvilereposer.
 

Lokal guide/prosjekterende landskapsarkitekt: Johan Østengen MNLA, Østengen & Bergo AS

Schandorffs plass er en moderne plass med universell utforming og nye materialer.

Den bratte plassen ved Deichmanske bibliotek knytter Fredensborgveien trinnfritt til Akersgata. Høydeforskjellen er en utfordring for universell utforming, men har dannet grunnlag for en slynget gangvei som forserer plassen med et fall på maks 1:15, samt hvilereposer.

Gangveien er blitt en vesentlig forutsetning for plassen. Langs gangveien hektes parkanlegg og møteplasser på, i fingerflettet form. Gangveiens flater og underliggende støttemurer er utført i betong.

De granittdekkede mindre plassrommene hviler på forstøtningmurer utført i corténstål.

To store trær er omhyggelig bevart gjennom byggefasen. Sammen med masseplantinger av blomstrende stauder skapes en frodig og vakker effekt gjennom sesongen.

Ferdigstilt 2009.

 

Vår lokale guide på Schandorffs plass, landskapsarkitekt Johan Østengen. Til høyre reguleringsplanen.

 
Reguleringsplan for Schandorffs plass presentert av landskapsarkitekt Johan Østengen   

Johan Nygaardsvolds Plass

 

Landskapsarkitekt: Sundt & Thomassen AS
Arkitekt: Lunde & Løvseth Arkitekter AS
Kunstner: Asbjørn Andresen. Ferdigstilt 1995

Plassen ligger foran Høyblokka i Regjeringskvartalet. Arkitekt og landskapsarkitekt vant sammen en idékonkurranse.

Hovedoppgaven var å gi Regjeringskvartalet monumentalitet og en klar identitet ved hjelp av form, funksjon, materialer og estetisk kvalitet. Et representasjonsanlegg
som har holdt seg godt over tid, blant annet på grunn av høy kvalitet i materialbruk;

 • Store skiferplater
 • vannspeil og
 • lindeallé

Anlegget er et godt eksempel på hvordan uterom kan formidle overgangen mellom bygninger av svært ulik arkitektur og med høy grad av urbanitet.


Guiden Yngve Hegrenes foran en lydhør gruppe på Johan Nygaardsvolls Plass

Gruppebefaring på Johan Nygaardsvollsplass, Oslo 

 

Karl Johans gate, Egertorget*

Hovedstadaksjonens fornyelse av sentrumskjernen til jubileumsåret 2005 er videreført gjennom Carl Johan friluftservering. 240 nye sitteplasser er plassert under lindekronene på det nye, utvida fortauet i nye Karl Johans gate.

Landskapsarkitekt: Snøhetta

Oslos paradegate fra Jernbanetorget v/ Oslo S til Slottsparken.

Rehabilitert og opprustet i 2005.

Gaten har en overordnet rolle som sentral gågate i byplansammenheng, her kan byens folkeliv oppleves året rundt.

 

Under - Karl Johans gate i Oslo (Yngvar Hegrenes, Oslo kommune)

Karl Johans gate i Oslo