Byrom og utearealer

bedre bymiljø

Konferansen byrom og utearealer ble holdt på Litteraturhuset i Oslo 16. juni 2011. Arrangør var Miljøverndepartementet i samarbeid med Norske landskapsarkitekters forening.

Konferansen byrom og utearealer  ble holdt på Litteraturhuset i Oslo 16. juni 2011. Arrangør var Miljøverndepartementet i samarbeid med Norske landskapsarkitekters forening.

Forside konferanseprogram Byromskonferansen 16. juni 2011

Bakgrunnen for konferansen var å løfte fram viktigheten med å arbeide med Byrom og utearealer i våre byer og tettsteder, og gi konkrete eksempler på innfallsvinkler og metoder.

Det var ca 200 deltakere fra hele landet, både arkitekter, landskapsarkitekter, politikere og planleggere fra kommuner, fylkeskommuner og statlige etater, konsulentfirmaer, ansatte og studenter fra høgskoler og universiteter.

Konferansen var delt inn i tre bolker; Forelesningsdel, Utdeling av Statens Bymiljøpris 2011 og Befaringer 

Forelesningsdel

 • Professoren gav oss betraktninger rundt hva som er kvalitet i uterom
 • Parksjefen i København viste strategier for planlegging av grønne urbane uterom
 • Unge landskapsarkitektene rettet blikket utover, og fanget tidsånden om hva som er gode steder
 • Forskeren beviste at parker og byrom lønner seg,- også økonomisk
 • Vegdirektoratet presenterte arbeidet som pågår med nasjonal gåstrategi
 • ByLab viste eksempler fra brukermedvirkning fra mindre Norske byer
 • Byplanleggeren presenterte visjoner og eksempler fra stategisk planarbeid fra Oslo

Presentasjonene er lagt ut som pdf-filer i høyre felt på siden (Guro Voss Gabrielsens foredrag har vi dessverre ikke).

 

Statens bymiljøpris

Miljøvernminister Erik Solheim annonserte vinneren Ringebu kommune. Juryformannen presenterte også de øvrige nominerte byene;  Skien, Larvik, Moss og Hamar. 

Ordfører i Ringebu kommune, Arnhild J. Baukhol mottok Bymiljøprisen 2011 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim (Foto: Øyvind Aarvig).

Om Bymiljøprisen og juryens begrunnelse

Ringebu kommune

Ordfører i Ringebu kommune, Arnhild J. Baukhol mottok Bymiljøprisen 2011 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim 
 

Befaringer 

Siste post på programmet var befaring til tre forskjellige områder av byen; Sentrum, Groruddalen og Gamlebyen/Bjørvika.

1. Sentrum, parker og byrom

Her finner du steg - for - steg-informasjon og bilder.

Guide var Yngvar Hegrenes, Oslo kommune, Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) og prosjektleder Levende Oslo.

2. Groruddalen - Opplevelseskart (pdf - 7Mb), gitt ut som en del av Groruddalssatsingen, omtaler noen av områdene fra befaringen i tekst og bilder.

Guide var Christer Karlsson, Oslo kommune, Bymiljøetaten, Divisjon Friluft.

Om Svarttjernparken

3. Gamlebyen og Bjørvika.

Her finner du steg - for - steg-informasjon og bilder.

Guide var Rainer Stange, Dronninga landskap.

 

Byromskonferansen 2011 - banner 

   

Konferansen inngår også i følgende satsinger og programmer

 • Regjeringens arkitekturplan arkitektur.nå
 • Arkitekturens år 2011
 • Miljøverndepartementets program Framtidens byer
 • Miljøverndepartementet; Ny Plan- og Bygningslov (PBL), Veileder: Byrom som infrastruktur og kvalitet i utearealer.


Vi håper at dagen ga deltakerne inspirasjon, gode forbilder, slående argumenter og metoder til bruk i arbeidet med å anlegge/ forbedre byers og tettsteders Byrom og utearealer - våre fellesarenaer!