Teknologi og omgivelsens betydning for de valgene vi tar

Holdninger er ikke alltid avgjørende for handling.

Stig Larssæther - tegning - heading (Foto: Gaute Hauglid-Formo)
Tegningen har Torhild Eide Torgersen utviklet underveis - mens hun hørte innlegget. Over vises en detalj, nederst på siden kan du se hele tegningen fra innlegget.   

 

Kort oppsummering fra foredraget til Stig Larssæther, Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning, NTNU

"The reality is that there is as yet no credible, socially just, ecologically sustainable scenario of continually growing incomes for a world of nine billion people.", Professor i bærekraftig utvikling, Tim Jackson

Det er ikke enten teknologien som handler, eller individet. I realiteten er det en blanding. Fremtiden blir mer turbulent, den blir mer lokal, det blir knapphet på mat, vann, olje, metaller. Løsninger litter i et lokalt initativ som utgangspunkt for endringer i den nasjonale politikken. 

Det er ikke enten teknologien som handler, eller individet. Det er ikke enten fartshumpen som får farten ned eller bilføreren. Det er begge. En effektiv miljøpolitikk er å gjøre om på noen av signalene. For miljøpolitikk betyr dette at myndigheten må legge til rette for at de riktige handlingene kan taes, ikke bare legge ansvaret på forbrukeren gjennom kampanjer.

Når salget av økologisk melk ikke er høyt, så hviler det ikke bare på forbrukeren, men pris, hylleplass og stabil levering. Når man planlegger veier, kan man ikke bygge både vei og sykkel samtidig.

Forbruksvekst er villet politikk
Et dilemma her er at forbruksvekst er villet politikk. Økt realinntekt gir økt utslipp.

Stig Larssæther (Foto: Gaute Hauglid-Formo)

De fleste tyngste politikkområdene forutsetter økning i det private forbruket, og kraftige mottiltak settes inn om dagens trend endrer seg, som under finanskrisen.

Fremtiden blir mer turbulent, den blir mer lokal, det blir knapphet på mat, vann, olje, metaller. Løsninger ligger i et lokalt initativ som utgangspunkt for endringer i den nasjonale politikken. Kommunene må bruke innkjøp og anbud-systemet til å endre forbruk. De varene som har stort avtrykk vil bli mer lokale i en grønnere økonomi, da særlig jordbruk. Utviklingen av urbant jordbruk vil være en av flere løsninger, mente Larssæther.

 

Klikk i tegningen under for å få fram hele. Tegningen viser også innlegget til Karl-Fredrik Tangen.
Stig Larssæther - tegning - hele (Foto: Gaute Hauglid-Formo)