Vårt forbruk – et miljøproblem

Anne Solgaard - tegning - heading (Foto: Gaute Hauglid-Formo)
Tegningen har Torhild Eide Torgersen utviklet underveis - mens hun hørte innlegget. Over vises en detalj, nederst på siden kan du se hele tegningen fra innlegget.

 

Kort oppsummering fra foredraget til Anne Solgaard, grønn økonomi-koordinator, UNEP /GRID-Arendal.

"A green economy is an economy that imitates green plants as far as possible", Professor i økologisk økonomi Herman Daly.

Forbruksmengden og forbruksveksten er beviselig for stor i forhold til bæreevne. Forbruk er et alvorlig miljøproblem.

Frakoblings-tesen om at økt økonomisk vekst er forenlig med bæreevne hvis man har nok teknologisk endring i grønn retning er feil på grunn av "rebound".

Rebound består i at ressurser spart i produksjonen vil bli spist opp i veksten i selve volumet på forbruket.

Skal en frakobling lykkes krever det et at man spiller på minst tre strategier:

  • redusere miljøbelastningen i selve produksjon,
  • vri forbruket fra varer over på tjenester,
  • og redusere rikdommen i bytte mot tid, for eksempel kortere arbeidsdager

Solgaard viste flere kurver som peker mot et økt forbruk som økt befolkning, økt urbanisering, flere McDonald-restauranter, økt papirforbruk og økt CO2-utslipp. De viktigste indikatorene er økt energi og økt BNP.

Anne Solgaard (Foto: Gaute Hauglid-Formo)

Forbruker 1,5 planeter
Ifølge UNDP forbruker verden i dag ca. 1, 5 planeter, men med en innsats av 2% av verdens GDP kan det globale forbruket halveres.

Solgaard avviste forestillingen om at det er mulig med en "frakobling" i formelen økt vekst = økt materialbruk. Innsparingen i materiale fører nemlig til en "reboundeffekten".

Et bærekraftig forbruk forutsetter reduksjon av materialer og energi i selve produksjon, en overgang til å forbrukt av tjenester og den mest betentene strategien: å sette ned lønn og arbeidstid. Delvis ligger løsningen i tankesettet om hva vi setter høyest, for eksempel om forbruk av varer betyr mer for oss enn naturopplevelser eller økt fri tid.
 – Endring fordrer nytt blikk på hva som gjør livet rikt, og hvor viktig tid er, sa Solgaard.

 

 

Klikk i tegningen under for å få fram hele. Tegningen viser også innlegget til Arne Johan Vetlesen.
Anne Solgaard - tegning - hele (Foto: Gaute Hauglid-Formo)