Velkommen

innlegg v/Hilde Moe, Miljøverndepartementet
 

Velkommen til alle sammen - innledere, deltakere, journalister og tegner

Velkommen - Hilde Moe - tegning (Foto: Gaute Hauglid-Formo)
Tegningen har Torhild Eide Torgersen utviklet underveis - mens hun hørte innlegget.

 

Det har vært veldig stor pågang for å bli med på dette seminaret– mange ble avvist, noe vi tolker som at mange er opptatt av dette temaet.velkommen v/Hilde Moe (Foto: MD)

Det er vi i Miljøverndepartementet og de 13 byene som deltar i Framtidens byer (FB) også. Det er næringslivet også – både sentralt og lokalt – og derfor er de også med i dette store samarbeidsprogrammet som FB er.

Siden 2008 har 24 parter, inklusive 4 departement, og KS (kommunenes arbeidsgiver-, interesse- og medlemsorganisasjon) inngått avtale om å redusere klimagassutslippene i byene og å gjøre byene bedre å bo i. Dette gjøres gjennom tiltak i samarbeidsområdene:
• Areal og transportplanlegging
• Energibruk i bygg
• Forbruk og avfall og
• Tilpasning til klimaendringene

Det sier seg selv at det handler om forbruk, handlinger og forbruksmønster innenfor alle temaene; Hvordan man transporterer seg, hvordan kommunene og fylkeskommunene legger til rette for ulike typer transportformer, hvordan man planlegger boligområder, og gangveier. Hvordan man varmer opp boligen, hvor varm du vil ha boligen, hvordan konsesjonene er osv.

Dere hører kanskje at Framtidens byer berører statens, fylkeskommunenes og befolkningens forbruk; og muligheter for å gjøre noe med det. I FB jobber vi sammen om disse problemstillingene, konkret og direkte. Erfaringer spres, informasjon deles, eksempler presenteres slik at alle kan ta del i det som skjer i FB.


Vi i FB har miljøsertifisert samlingene våre. Det betyr at vi arrangerer møter og samlinger som dette seminaret på miljøsertifiserte steder. Stedene skal ligge sentralt, nær kollektive transportmidler, og vi skal bruke minst mulig papir gjennom hele prosessen (planlegging – gjennomføring av et arrangement).

Jeg vil nevne et par ting til: ved måltider serveres det vann fra springen, økologisk mat etterspørres, forbruket skal være fornuftig og miljøvennlig. Vi har derfor ingen gaver til innlederne i dag, men de er invitert på gratis middag!

Vi fører klimaregnskap!
Vi har ingen utskrift av deltakerlisten; den finner dere på nettet. Snakk med de rundt deg, så får du greie på hvem som er her. Nettet ja, alle innlegg filmes i dag og blir å finne på nettsidene til FB, sammen med presentasjonene.

Tegneren vår, Torhild Eide Torgersen, fester tanker og ideer til lerretet – og blir også filmet. Kommer også på nettsiden vår. Det blir spennende å se!

Når jeg nå er inne på det praktiske; all mat og drikke/ kaffe/ te blir servert her i dette møterommet. Det blir derfor god anledning til å mingle rundt. Middagen serveres i kjelleren.

Toaletter er i kjelleren, det samme gjelder garderoben.

Vis hensyn; bruk koppen du fikk eller får ved første pause om igjen; litt forbruksomtanke i hverdagen.

Dersom du ikke skal delta på middagen, men har meldt deg på – gi beskjed! Det ser ikke særlig bra ut med mange ledige stoler og ubenyttete tallerkener, ei heller at det lages alt for mye mat fordi man ikke dukker opp.
Nok moral fra meg.

Dette seminaret kom i stand etter en ide og et ønske fra to av Framtidens byer. De ville vite mer, høre mer om hvem, hva, hvorfor, beveggrunner, filosofiske betraktninger og konkrete diskusjoner og løsningsalternativer knyttet til forbruk.

Vi har samlet mange spennende innfallsvinkler synes vi – og vi mener vi vil få en spennende, variert og tankevekkende dag og noen råd med videre i vårt arbeid.

Jeg velger å ikke gå inn i de problemstillingene eller temaene som våre innledere skal.

Jeg må dessverre meddele at miljø- og utviklingsministeren ble forhindret fra å komme hit i dag. Det er synd – og vi har valgt å justere litt på programmet slik at det gir noe mer tid til spørsmål etter innleggene.

Til å geleide oss gjennom dagen har vi Aslak Bonde, journalist og politisk kommentator.

Før jeg slipper deg helt til Aslak, foreslår jeg at vi bruker 2 – 3 minutter til å snu oss til høyre og venstre og hilse på seminarnaboen.

Og så vil jeg ønske alle en riktig strålende dag. Sum ivei.