Møte med Arup og C40 Cities desember 2010

London 13. desember 2010

Den 13. desember 2010 var Framtidens byer invitert til Arup i London for å se på mulighetene for samarbeid med C40 Cities nettverket - Climate Leadership Group.

Arup ved Mark Watts deltok på konferansen Framtidens byer 2010 og er strategisk rådgiver for C40 nettverket.

Presentasjoner fra møtet:

Framtidensbyer:

www.c40cities.org