Referater og presentasjoner

stikkord: Møteplasser, Areal og transport, Forbruk og avfall, Energi i bygg, Klimatilpasning, Bedre bymiljø, Andre

Her legger vi ut referater og presentasjoner fra nettverkssamlingen i Skien og Porsgrunn 26. og 27. mai

Areal og transport

Kontakt: Tanja Loftsgarden

 

Forbruk og avfall:

Kontakt: Erik Høines

 

Klimatilpasning

Kontakt: Gry Backe

Velkommen til nettverkssamling
Gry Backe, fagkoordinator for klimatilpasningsnettverket

Hvilken nytte kan byene ha av erfaringene fra NIFS prosjektet (NIFS - Naturfare, Infrastruktur, Flom og Skred - et samarbeidsprosjekt mellom Statens vegvesen, Jernbaneverket og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Bjørn Kristoffer Dolva, Statens vegvesen

Hva gjør forsikringsbransjen? Hvordan kan vi samarbeide? Hvilken nytte kan kommuner ha av forsikringsselskapenes skadestatistikk?
Mia Ebeltoft, Finans Norge

Er åpne overvannssystemer løsningen? Åpne flomveier. Erfaringer og resultater fra Grenland
Sigurd Laland, Skien kommune

Er åpne overvannssystemer løsningen? Oslo kommunes overvannsstrategi
Cecilie Bråthen, Oslo kommune, Vann og avløpsetaten

Hva skjer med klimatilpasningsnettverket etter 2014?

Kommunenettverk for klimatilpasning. Et tilbud fra KS
v/EffektiviseringsNettverkene

 

Bedre bymiljø

Kontakt: Ellen Husaas

Hva sier landskapskonvensjonen?
Liv Kirstine Mortensen, seniorrådgiver, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Planavdelingen

Damsgårdsundet.  Transformasjonsområde i Bergen
Mary A. Økland, Bergen kommune

Landskapskonvensjonen - Hvordan kan landskapskonvensjonen brukes aktivt i byplanlegging, tilnærming og metoder?
v/ Anne Katrine Geelmeuyden, prof. Landskapsplanlegging NMBU

Hvem planlegger vi for? Hverdagslivsperspektivet inn i planleggingen, aktuell forskning og presentasjon av case Nordisk ministerråd v/ forsker Christian Dymèn fra Nordregio

Groruddalen fra transportkorridor til bynettverk. Målkonflikter og dilemma. Alternative grep for infrastrukturplanlegging og bærekraftig byutvikling i Groruddalen
Per Christian Stokke, Asplan Viak

Hvordan gjør vi det i Skien? Presentasjon av skien 2020.
v/ Samarbeidspartnere i prosjektet Skien 2020

 

Energi i bygg

Kontakt: Sylvia Skar