Innsendt reiseskjema

Takk for at du fylte ut reiseskjema for hovedtransportmiddel til/ fra nettverksamlingen i Grneland.
Våre arrangement er miljøsertifisert noe som betyr at vi er pliktig å rapportere klimagassutslipp blant annet ved reise til og fra arrangementene.
Husk at hvis du endrer transporttype etter at du har sendt inn skjemaet, kan du bare sende inn et nytt. Det er alltid det sist utfylte skjemaet som gjelder.
Har du spørsmål kan du sende de på e-post: framtidensbyer@kmd.dep.no