Nettverkssamling Arealbruk og transport, Trondheim

17. - 18. november 2008

Program Nettverkssamling Areal og transport i Framtidens byer Trondheim 17. - 18. november 2008

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

17.nov       

                                                                                                          

09:30

Kaffe  

                                                                                                                                    

10:00

Åpning                                      ved kommunalråd Geir Waage, Trondheim     

 

10:30

Om hensikten med samlingen     ved Jan Erik Lindjord, Samferdselsdep.     

                                                                    

10:45

Gode eksempler fra Trondheimsområdet    

 

 

12:30

LUNSJ         

                                                                                                                   

13:30

Befaring i Trondheim                  ved Henning Lervåg og Tore Langmyhr

         

  • Sammenhengende kollektivfelt (sørover)                                                                                                   
  • Riktig lokaliseringer langs Elgseter gate (fortetting)                                                                                   
  • Parkeringspolitikkens praksis og utfordringer                                                                                            
  • Helhetlig vegnett (Ny RV 715 og NAV)                                                                                                        
  • Benstrekk i Ila (sentrumsnært boligområde - fortetting)                                                                             
  • Brattøra (knutepunktsutvikling)       

                                                                                                            

15:00

Kaffe og wienerbrød fra Størens bakeri

 

15:30

Rulle rundt - 4x Jacobsen

                                                                                             

15:45

Utfordringer og forslag til løsninger - eksempler fra andre byer                                                                    

                                

17:30

Slutt dag 1       

                                                                                                                                         

19:30

MIDDAG: Britannia hotell      

                                                                                                                        

18.nov 

                                                                                                                                                                    

08:45

Morgenkaffe         

                                                                                                                                           

09:00

Om Hp og forholdet til noen statlige virkemidler/prosesser ved Jan Erik Lindjord        

                           

                                                                                                                                               

10:30

Pause med frukt    

                                                                                                                                         

11:00

Om handlingsprogram - utfordringer generelt        

                                                                                     

  • Hvordan arbeide videre på kort og mellomlang sikt? v/Tor Medalen & Wilhelm Torheim
  • Diskusjon                                                                                                                                                       

12:30

LUNSJ    

                                                                                                                                                        

13:30

TRANSNOVA                               ved Tore Hoven, Vegdirektoratet          

        

14:00

Analyseverktøy i areal- og transportplanlegging               

                                                                         

 

15:25

Oppsummering og avslutning      ved Tor Medalen     

                                        

15:30

Vel hjem