Nettverkssamling areal og transport, Drammen

12. - 13. januar 2010

Tirsdag  12.01

 

 

 

 

 

 

Kl. 10.00

 

Velkommen til Drammen og Buskerudbyen

 

Tore Opdal Hansen , ordfører, Drammen kommune

 

Kl. 10.15

 

Seminarinnledning om tema, området vi er i og vegen videre

 

Jan Erik Lindjord, Samferdselsdepartementet

 

Kl. 10.30

 

Om KVU og KS1 som arbeidsmåte – behov for organisasjons- og metodeutvikling

 

Jan Erik Lindjord, Samferdselsdepartementet

 

Kl. 10.40

 

 

 

KL. 11.15

 

 

KL. 11.35

 

KVU for godsterminal i Drammensområdet - stasjonsstruktur/-konsept, spor- og arealbehov i Buskerudbyen 

 

 

Refleksjoner rundt KVU/KS1 og bypakker

 

 

Organisasjons- og metodeutviklingsutfordringene i KVU/KS1 i byområder sett fra andre byer

- Fredrikstad
- Sandnes

 

 

Per Pedersen, Jernbaneverket

 

 

 

Jomar Langeland, ATMprosjekt Buskerudbyen og  byplansjef Drammen kommune  *

 

 

 

Laila Vestby
Håkon Auglend

Kl. 11.45

LUNSJ

 

 

Kl. 12.45

 

Organisasjons- og metodeutviklingsutfordringene i KVU/KS1 i byområder sett fra andre byer

- Bergen
- Tromsø

 

KVU og KS1 - refleksjoner om behov for organisasjons- og metodeutvikling

 

 

 

 

Rune Herdlevær
Carl Henrik Bjørset

 

Jan Erik Lindjord, Samferdselsdepartementet

 

14.00

 

Diskusjon i grupper med rapportering i plenum

 

 

16.00

 

 

 

 

Befaring på Strømsø etter innledninger

 

 

 

Ø Bull Hansen, Drammen kommune 

Njål Arge, Civitas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onsdag  13.01

 

 

 

08.30

 

Om integrering av intensjonene i Framtidens byer i Drammen og Buskerudbyens prosjekthåndtering/løpende planleggingen

 

Kari Solberg Økland & Jomar Langeland, Drammen kommune

 

09.10

 

Hvorfor har næringslivet behov for forpliktende samarbeid i Buskerudbyen?

 

Per Steinar Jensen,
NHO Buskerud

 

09.30

 

Om integrering av intensjonene i Framtidens byer i kommuneplanleggingen. (Er Framtidens byer politisk akseptert? Beregner vi klimagassutslipp av planene og tiltakene?)

 

Marit Sletteberg Storli, Stavanger kommune

 

10.00

 

PAUSE

 

 

10.20

 

Integrasjonsutfordringen i egen kommune og byområdet sett fra andre kommuner:

-       Sarpsborg

-       Bærum

-       Porsgrunn

-       Kristiansand

-       Trondheim

Diskusjon

 

 

 

Laila Vestby

 

Tone S. Jonassen

 

Kathrine Strømmen

 

12.00

 

LUNSJ

 

 

13.00 – 13.35

 

 

13-.40 -14.00

 

Sykkel som alternativ – hvordan går vi fram? Om finansiering og planlegging av tiltak

 

Arbeidet i Kongsberg - Fokus på transportsyklisten

 

Gyda Grendstad,        Samferdselsdep / VD

 


Ingebjørg Trandum, Kongsberg kommune

 

14.00

 

Diskusjon om sykkelens rolle i den enkelte kommunes areal- og transportplanlegging basert på innlegg fra byer med bypakke (Oslo) og en uten (Skien)

 

 

Olav Backe-Hansen, Marit Sletteberg Storli

15.30

Vegen videre – sett fra Miljøverndepartementets side

Wilhelm Torheim, Miljøverndepartementet