Samling for ATP-nettverket i Bærum - presentasjoner

Konseptvalgutredninger (KVU) i by og bypakker – erfaringer så langt og veien videre


Sted: Bærum kulturhus, 23. - 24. januar 2012

Møteleder: Pål Tore Berg, SD, leder av ATP-nettverket

Kortfattet oppsummering av innleggene på samlingen (pdf - 283Kb)

Program - dag 1

10.00

Velkommen v/ varaordfører i Bærum Ole Kristian Udnes (H) (pdf - 1Mb)
 


Del I: KVU – Teori og praksis

10.15

Kort introduksjon: Bakgrunnen for KS1 og KVU (pdf - 362Kb)
v/ Bent Skogen, Samferdselsdepartementet (SD)

10.30

KVU som metode (pdf - 868Kb)
v/ Ulf Haraldsen, Statens vegvesen Vegdirektoratet 

11.15

KVU-arbeidets betydning for transport- og bypolitikken. Hva skjer videre med bypakkene? (pdf - 712Kb)
v/ Gyda Grendstad, Statens vegvesen Vegdirektoratet 

11.45

Gruppediskusjoner og oppsummering i plenum

 

12.15 - 13.00 Lunsj

Del II: Orientering om og befaring i Bærum
13.00-15.00

Orientering om Fornebu-utbyggingen og uviklingsplaner for Sandvika sentrum, etterfulgt av befaring i Sandvika v/ Representanter fra Bærum kommune (pdf - hhv 2 og 9Mb)


Del III: Eksempler på KVU i by og helhetlige bypakker

15.15-18.00    Erfaringer med KVU i by og / eller startfasen av arbeidet med bypakker

Hver av innlederne beskriver:

               

-

-
-

 Arbeidsprosessen med KVUen og / eller bypakken, og organiseringen av medvirkning fra ulike aktører
 Den/de største utfordringen(e) i løpet av prosessen
 Hva nå? Om arbeidet videre med areal- og transportplaner

Panel med følgende byområder/deltakere:

Det åpnes for spørsmål fra salen og diskusjon. Møteleder: Pål Tore Berg

19.00 Middag

 

Program - dag 2


Del I: Metoder for å belyse effekter av virkemidlene i KVU og bypakker

09.00    

Metoden for kvalitetssikring av KVU: Hvordan har KS1 fungert i praksis? (pdf - 1Mb)
v/ Ingeborg Rasmussen, Vista Analyse 

09.30

Hvordan synliggjøre effekter av fortetting, kollektivsatsing og bilregulerende tiltak? (pdf - 1Mb)
v/ Bård Norheim, Urbanet Analyse 

10.00

Spørsmål og diskusjon

 

10.30 - 10.45    Kaffepause

Del II: Framtidens byer halvveis i løpet: Hvor går vi?
10.45

Status for innsatsområdene til ATP-nettverket (pdf - 277Kb)
v/ Alberte Ruud, Urbanet Analyse, fagkoordinator for ATP-nettverket 

11.15

Kommentarer og spørsmål fra salen 

11.30

Hvordan bør arbeidet innrettes frem mot 2014 for best måloppnåelse? Pål Tore Berg innleder til diskusjon i grupper 

12.30

Oppsummering av gruppearbeidende og plenumsdiskusjon om veien videre
v/Alberte Ruud 

13.15  Avslutning og lunsj

 

Deltakere på ATP-samling i Bærum
Noen av deltakerne på ATP-samlingen (Foto: Tor Atle Odberg, Framtidens byer)