Evaluering av fagseminar transportanalyser i byområder

Din tilbakemelding er viktig for oss, slik blir vi bedre! Takk for at du besvarer disse spørsmålene fra oss i den anledning.

Din tilbakemelding er viktig for oss, slik blir vi bedre! Takk for at du besvarer disse spørsmålene fra oss i den anledning.

Svarte fagkonferansen til dine forventninger når det gjelder faglig relevans og innhold på innleggene?Var de sosiale rammene for arrangementet bra?Var den praktiske informasjonen god?Andre innspill til programledelsen