Fagseminar transportanalyser i byområder

Framtidens byer står overfor viktige strategiske valg i byutviklingen. I dette arbeidet er et godt beslutningsgrunnlag avgjørende for gode framtidsvalg. Transportanalyser utgjør en vesentlig del av dette men er ofte utfordrende å forholde seg til.

– for beslutningstakere innen politikk, næringsliv og det offentlige

Framtidens byer står overfor viktige strategiske valg i byutviklingen.
I dette arbeidet er et godt beslutnings grunnlag avgjørende for gode framtidsvalg. Transportanalyser utgjør en vesentlig del av dette men er ofte utfordrende å forholde seg til.

Hensikten med seminaret er å:

  • dele erfarinene med verktøybruken i byområder for å definere utviklingsbehov
  • heve bevisstheten og kompetansen om transportanalyser i by hos sentrale aktører i plan- og beslutningsprosessene

Vi har invitert en rekke av de mest sentrale fagfolkene til å delta i programmet:

Svein Bråthen har lang erfaring som forsker innen transportøkonomi både fra Møreforsking Molde AS og Høgskolen i Molde, samt fra samarbeidsprosjekter i inn- og utland. Hans spesialområder er knyttet til regionaløkonomiske problemstillinger og samfunnsøkonomisk analysemetodikk.

Eivind Selvig har i mer enn 20 år arbeidet med klima- og energiutfordringer samt andre luftforurensninger internasjonalt, nasjonalt og lokalt. Han har i denne sammenheng vært prosjektleder for en rekke analyser og utredninger samt utvikling av beregningsmodellen www.klimagassregnskap.no som skal presenteres på seminaret.

Oskar Kleven jobber i Statens vegvesen Vegdirektoratet, og har i årevis ledet arbeidet med transportmodellene som brukes i NTP-sammenheng.

Arne Stølan jobber i Jernbaneverket, og har blant annet ledet en av NTP-utredningene som omhandlet langsiktige kapasitetsutfordringer i Osloområdet. Han har også lang erfaring som utreder innen persontransport og kollektivtrafikk i Civitas.

Gunnar Ridderstrøm jobber i veg- og transportavdelingen i Statens vegvesen Region sør. Ridderstrøm har bred erfaring med konseptvalgutredninger, han har blant annet vært sentral i arbeidet med KVU Kristiansandsregionen og den nå pågående KVUen for Buskerudbypakke II.

Bård Norheim er daglig leder i Urbanet Analyse, og har i en årrekke jobbet som forsker på persontransport. Han arbeider i hovedsak med strategiske planleggingsverktøy, og analyser av rammebetingelsenes betydning for kollektivtransportens utvikling.

Målgruppe

Beslutningstakere innen politikk, næringsliv og offentlig administrasjon som er involvert i planprosesser i byområder. Meld deg på nederst på denne siden.

Tid og sted

Grenland 27.-28. august 2012, Hotel Vic, Porsgrunn.

Ved spørsmål kontakt:

Alberte Ruud eller Tor Atle Odberg

Program

Last ned programmet her PDF dokument

Sted

Fagseminaret finner sted 27.-28. august 2012 på Hotel Vic i Porsgrunn.

Overnatting

Hotell må ordnes av hver enkelt på  Hotel Vic, Porsgrunn. Benytt Reservasjonsnummer 88154 -Miljøverndepartementet

Reise

Vi oppfordrer alle til å reise miljøvennlig til og fra seminaret 

Våre arrangement er miljøsertifisert noe som betyr at vi er pliktig å rapportere klimagassutslipp blant annet ved reise til og fra arrangementene. Vi har derfor laget et skjema der du kan legge inn din transport til og fra fagseminaret.

Meld deg på her:

Seminaret er nå fulltegnet - og det er desverre ikke anledning til å melde seg på.