Fagseminar transportanalyser i by områder

27.-28. august 2012

Framtidens byer står overfor viktige strategiske valg i byutviklingen. I dette arbeidet er et godt beslutningsgrunnlag avgjørende for gode framtidsvalg. Transportanalyser utgjør en vesentlig del av dette men er ofte utfordrende å forholde seg til. Her finner du program og presentasjoner fra fagseminaret om transportanalyser i byområder, 27.-28. august 2012 i Porsgrunn.