Transportanalyser i byområder - presentasjoner

Her finner du presentasjonene fra fagseminaret om transportanalyser i byområder, 27.-28. august 2012 i Porsgrunn

Her finner du presentasjonene fra fagseminaret om transportanalyser i byområder, 27.-28. august 2012 i Porsgrunn

Oskar Kleven:

Hvorfor transportmodeller?

Louis Willumsen:

International experience with transport models

Transmilenio and transantiago

Bård Norheim:

Samfunnsøkonomiske analyser for kollektiv- gang- og sykkel

Transportanalyser kollektiv- gang- og sykkel i by

Svein Bråthen:

Hvorfor samfunnsøkonomiske beregninger?

Trude Tørset:

 Bybanen i Bergen. Beregninger og kommunikasjon

Aud Tennøy:

Erfaringer med handelsanalyser i Framtidens byer

Eivind Selvig:

Verktøy for klimagassberegninger på områdenivå - Transport

Kari Skogstad Norddal:

Hvorfor tilgjengelighetsanalyser?

Nina Ambro Knutsen:

Space Syntax - Prinsipper og bruksområder

Tor Atle Odberg:

Beregningsmodeller for bytrafikk

Per Bjønnes Kristiansen

KVU'er og kommunikasjon