ATP: Prosjekter, erfaringer og veien videre (2013)

4. - 5. mars 2013

Her finner du program og presentasjoner fra ATP-nettverkssamling i Framtidens byer: Byenes arbeid med ATP. Prosjekter, erfaringer og veien videre , som fant sted på Quality Hotel FREDRIKSTAD TID: 4.-5. mars 2013

Program for samlingen her

Referat/flyers fra samlingen i ATP-nettverket 4.-5. mars

DAG 1

Del I: Status for byenes arbeid med ATP

Framtidens byer - aktivitet i kommunene 2011-12. Oppsummering av tiltak, indikatorer og holdninger
v/ Rune Opheim, Civitas

Status for byenes arbeid med innsatsområdene
v/ Tanja Loftsgarden, Urbanet Analyse, fagkoordinator for ATP-nettverket

Del II: Orientering om og befaring i Nedre Glomma (Fredrikstad)

Samarbeidsavtale og Bypakke i Nedre Glomma
v/ rådmann Jan Lasse Hansen Fredrikstad kommune og Håkon Vindenes fra Statens vegvesen

Arbeid med by- og sentrumsutvikling i Sarpsborg
v/ Karoline Bergdal, Sarpsborg kommune

Overordnet strategi for Fredrikstad sentrum
v/ Marianne Aune og Trine H. Nygaard, Fredrikstad kommune

Del III: Sentrumsutvikling- Hvordan skape gode sentrumsområder?

Hva må til for å utforme gode sentrumsområder?
v/ Terje Pettersen, Moss kommune

Bybanen og byutvikling- Hvordan kan kollektivtransporten bidra til å utvikle attraktive bydelssentra?
v/ Mette Svanes, Bergen kommune

Attraktive sentrumsområder for byliv. Trenger vi bilen i sentrum- hva med andre trafikanter?
v/ Guro Berge, Vegdirektoratet

Hvordan legge til rette for mer effektiv varetransport? Grønn bydistribusjon i Oslo
v/ Hans Cats Myhre/Helge Jensen, Oslo kommune

DAG 2

Del I: Sentrumsutvikling- Parkering som virkemiddel for bærekraftige by- og sentrumsområder

Innføring av boligsoneparkering - Erfaringer fra Drammen
v/ Liv Marit Carlsen, Buskerudbysamarbeidet

Parkeringsnormer i Norge og Sverige- Erfaringer fra Malmö og Norra Djurgårdsstaden
v/ Linda Kummel, Spacescape

Hvordan påvirker parkeringsrestriksjoner ansattes reisevaner?
v/Petter Christiansen, TØI