Felles nettverkssamling (2013)

Sandnes 15.-16. april 2013

Her finner du ppt som ble vist på nettverksamlingen i Sandnes 15.-16. april 2013

15. april:

Hva betyr NTP for byenes videre arbeid?

v/ rådgiver Mari Braaten Larssen, Samferdselsdepartementet

v/ Helge Eide, KS

v/ Lars Aksnes, Statens vegvesen

v/ Lars Erik Nybø, Jernbaneverket

16. april:

NTP- Reaksjoner fra byene 

v/ Hildegunn Hausken, transportplansjef Stavanger kommune

v/ Helge Jensen, avdelingsdirektør Bymiljøetaten i Oslo

v/Arnhild Danielsen, fylkesdirektør samferdsel, Akershus fylkeskommune