Møteplasser

Her finner du noen av referatene fra møter og samlinger i Framtidens byer.

Er det noe du savner, ta kontakt med fagansvarlige i Framtidens byer her

Referatene er sortert etter innsatsområdene Areal og transport, Forbruk og avfall, Energi i bygg, Klimatilpasning og Bedre bymiljø

Her finner du også referat fra Toppmøter, Administrative møter, Frokostmøtermøter i Koordineringsgruppen og fra Storsamlinger. Under "Andre" finner du referat fra blant annet Politiske møter i Framtidens byer.

ATP-samling

Artikkel Sist oppdatert: 18.02.2014

ATP: Nettverkssamling (2013)

Artikkel Sist oppdatert: 21.11.2013

Kommunal policy om grønne tak

Artikkel Sist oppdatert: 08.05.2013

Nettverksamling Framtidens byer 2013

Artikkel Sist oppdatert: 06.05.2014

Referatet fra strategimøtet

Artikkel Sist oppdatert: 14.02.2013

ATP: Prosjekter, erfaringer og veien videre (2013)

Artikkel Sist oppdatert: 23.04.2013

Administrativt møte 6. desember 2012

Artikkel Sist oppdatert: 29.01.2013

Presentasjoner fra seminar om grønne tak II

Artikkel Sist oppdatert: 15.01.2013

Referat og presentasjoner fra seminar om grønne tak II 4. desember 2012

Referat og oppsummeringer fra fagdag: Simulering ved bruk av GIS

Artikkel Sist oppdatert: 03.12.2012

12. november 2012 arrangerte Framtidens byer i samarbeid med Stavanger kommune fagdagen om KlimaGIS. Fagdagen ble arrangert for å gjøre KlimaGIS kjent for deltakerne i Framtidens byer.

Referat og oppsummeringer fra Politisk toppmøte 2012

Artikkel Sist oppdatert: 26.11.2012

- Når veksten i folketallet blir så sterk, hvordan kan politikk og planer bidra til å gjøre byene bedre å bo og leve i ? Spørsmålet ble drøftet av to statsråder og representanter for kommunene, NHO, FNO og Virke i nærvær av vel 200 deltakere fra de 13 framtidsbyene.

Fagseminar transportanalyser i byområder

Skjema

Framtidens byer står overfor viktige strategiske valg i byutviklingen. I dette arbeidet er et godt beslutningsgrunnlag avgjørende for gode framtidsvalg. Transportanalyser utgjør en vesentlig del av dette men er ofte utfordrende å forholde seg til.

Velkommen til toppmøtet 2012

Artikkel Sist oppdatert: 16.08.2013

Velkommen til Toppmøtet i Framtidens byer. Toppmøtet finner sted 20. november 2012 på Oslo Kongressenter.

Storsamling 2012

Artikkel Sist oppdatert: 10.05.2012

Framtidens byer på Zero-konferansen

Artikkel Sist oppdatert: 18.01.2012

Årets hovedtema for ZERO-konferansen er; Er grønn vekst mulig? På Framtidens byers parallellsesjon 22. november er tema; Framtidens byer - Hvordan kan næringslivet bidra?

Framtidens bymiljø i Norge

Skjema

Framtidsbyene Skien og Porsgrunn inviterte, i samarbeid med Miljøverndepartementet, til en forsmak på bymiljøsatsningen i Norge 25. - 26. august 2011!

Byrom og utearealer

Artikkel Sist oppdatert: 25.11.2011

Konferansen byrom og utearealer ble holdt på Litteraturhuset i Oslo 16. juni 2011. Arrangør var Miljøverndepartementet i samarbeid med Norske landskapsarkitekters forening.

Lost in the supermarket

Artikkel Sist oppdatert: 18.01.2012

Har vi et “shopping-senter” i hjernen som får oss til å ta forbruksvalg som ikke er miljøvennlige? Det var tema for seminaret Lost in the supermarket som Framtidens Byer arrangerte på Litteraturhuset 12. mai.