Energi i bygg: Nettverkssamling (2008)

20.-21. november 2008

Program 

Deltagere - og andre kontaktpersoner i nettverket

 

Torsdag 20. november

09:30 – 10:00
Registrering m/bevertning

10:00
Velkommen

 

10 – 11:50

Handlingsprogrammene, status og videre arbeid

  • Innledning fra Bærum
    Erfaringer med klimagassregnskap, v/miljørådgiver Ingvild Tandberg, plan- og miljøavdelingen, Bærum kommune
  • Innledning fra Oslo
    Oslos handlingsprogram for stasjonær energi, prosess, status og videre arbeid, v/spesialrådgiver Tore Leite, byrådsavdeling for miljø og samferdsel, Oslo Kommune
  • Innledning om handlingsprogram v/Wilhelm Torheim; Miljøverndepartementet

Diskusjon

 

12 – 13

Statens første time

 Diskusjon

13:00 – 13:10
Orientering fra Akershus Fylkeskommune, v/ spesialrådgiver Stig Hvoslef, avd. for regional utvikling

13:10 – 14:00
lunsj

14:00 – 18:00
Presentasjon av Bærumstiltak med tema: Fornebu

14:00 – 14:05
Innledning v/Unni Larsen, spesialrådgiver/miljø, Bærum kommune Eiendom, temakontakt Bærum

14:05 – 14:15
Hundsund grendesenter og 3S-modellen (samlokalisering, sambruk og samhandling) v/Helge Jørgensen Bærum Kommune

14:15 – 14:35
Barnehage med passivhusstandard på Storøya v/Morten Jakobsen, Arkitektkontoret Kvadrat

14:35 – 15:05
Fjernvarmeutbygging på Fornebu, v/Claus Heen Fortum Fjernvarme AS  

15:05 – 15:20
Spørsmål, diskusjon

15:30 – 17:00
Vandring på Fornebuområdet
Befaring av barnehage ved Storøya grendesenter og Sentralparken

17:00 – 18:00
Oppsummering og diskusjon m/kake

19:30
middag Radisson Park Hotel Lysaker


 

Fredag 21. november

Radisson Park Hotel Lysaker
Møteleder: Øyvind Aarvig, Miljøverndepartementet

09:00 – 09:45
Bioenergiens rolle i fremtidens energisystemer
Samspill mellom bioenergi, varme, elkraft og transport. Riktig ressursutnyttelse for bedre klima. v/Førsteamanuensis Petter Hieronymus Heyerdahl, Universitetet for miljø- og biovitenskap, UMB.

09:45 – 09:55
Initiativ fra næringslivet til arbeidet med Framtidens byer
Birkebeinerlaugets Bedriftsutvikling AS, v/Dag Sanne

09:55 – 10:05
Informasjon om Lavenergiprogrammet v/daglig leder Guro Hauge

10:05 – 10:15
Video om WWF earth hour v/kommunikasjonsrådgiver Ina T. Toften

Informasjon om Earth Hour

Spørsmål, diskusjon

Pause

10:40 – 11:40

Statens andre time

 

11:40 – 12:30
lunsj

12:30 – 13:30
Gruppearbeid, diskusjon

Innledning fra Bærum
Hvordan kan byene bidra til miljøvennlige løsninger i bygg og hva kan Staten gjøre for byene?, v/avd.ing. Jon Erik Reite Bang, byggesak, Bærum Kommune

13:30 – 14:20

Arbeid med handlingsprogrammene, diskusjon

Innledning
Prosjekt klimavennlige bygg og områdeutvikling. EcoBox v/daglig leder Birgit Rusten 

Innledning
En sammenligning av prioriterte prosjekter for stasjonær energi basert på byenes søknader, v/fagkoordinator Sylvia Skar, Norconsult AS

14:30 – 15:00
Oppsummering, diskusjon og videre arbeid