Energi i bygg: Nettverkssamling (2009)

9.-10. desember 2009, København

Nettverkssamling og workshop 9. – 10. desember 2009 i samarbeid med Enova

Skipet ”Norröna”, København, Nordre Tollbod 

Onsdag 9. desember

Møteleder: Eirik Midsundstad, OED og Sindre Samsing, KRD 

09.00 – 09.25

Registrering 

09.25

Framtidens byer og Enova ønsker velkommen 

09.30 – 10.30

København kommune

Annette Egetoft og Hanne Christensen
Københavns kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Miljø / Bymiljø
 

10.30 – 10.45

Spørsmål, diskusjon 

10.45 – 11.00

Pause 

11.00 – 11.30

Kriterier for pilotprosjekter i Framtidens byer

Presentasjon av status etter høring

Øyvind Aarvig, MD

Diskusjon 

11.30 – 11.40

Utslipp fra elektrisitet

Hvor mye utslipp skal regnes fra elektrisitet i Framtidens byer?

Status i arbeidet

Sylvia Skar, fagkoordinator 

11.40 – 12.00

Miljøprogrammering

Miljøprogrammering som verktøy for å sikre miljøkvalitet i kommunens byggeprosjekter

David Brasfield, Oslo kommune 

12.00 – 13.00

Lunsj 

13.00 – 13.15

Buss

13.15 – 14.15

Omvisning Green Lighthouse, København

Denne nyoppførte energieffektive bygningen ved Københavns Universitet er beregnet et samlet energiforbruk lavere enn lovgivningen i 2020 forventes å kreve.

Thomas Rudbeck, Cowi

14.15 – 14.30

Buss

14.30 – 15.15

Utfordringer og erfaringer fra passivhusprosjekter i byene

Bærum, passivhus-barnehage på Storøya, Fornebu. Erfaringer fra prosessen.

Unni Larsen, Bærum kommune

Marienlyst skole i Drammen blir Norges første passivhusskole. Utfordringer.

Geir Andersen, Drammen kommune 

Spørsmål, diskusjon 

15.15 – 16.00

Erfaringer med energimerkning og gjennomføring av energibesparelser i København

Niels-Arne Jensen

Københavns kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Københavns Ejendomme 

16.00 – 16.15

Pause 

16.15 – 17.00

Enovas forbildeprogram

Oppdatert forbildeprogram, søknadsprosess, Enovas rådgiverteam

Anne Gunnarshaug Lien og Ann Kristin Kvellheim, Enova 

17.00 – 17.45

Videre organisering av pilotprosjekter i byene

Kontrakt, rapportering 

17.45 – 18.00

Spørsmål, diskusjon 

20.00

Middag på Norröna 

Torsdag 10. desember 

Enova workshop
Møteleder: Kjersti Gjervan 

08.30 – 08.45

Innledning: Samarbeid Enova og Framtidens byer

Nils Kristian Nakstad, adm.dir Enova 

08.45 - 09.15

Overordnet strategi i lys av de politiske føringer

v/ Andreas Krüger Enge, Enova 

09.15 -09.45

Orientering om Enovas tilbud

Kjersti Gjervan og Håvard Solem, Enova 

09.45-10.00

Pause 

10.00 - 10.45

Växjö kommune – Europas grønaste stad
Växjö Kommune i Sverige har lenge jobbet med miljø- og klimaspørsmål. De har redusert utslipp fra fossile kilder med 35 % fra 1993 til 2008 blant annet gjennom en satsing på bioenergi og energieffektivisering.

Anders Franzén 

10.45- 10.55

Spørsmål til Växjö 

10.55 - 11.05

Pause 

11.05 – 11.50

Lund kommune – energieffektivisering og EPC-metoden

Erfaringer fra EPC-prosjektet så langt. Blant annet har kommunen faset ut 90 % av all olje til oppvarming i kommunale bygg.

Jan Christer Sandh

11.50 – 12.00

Spørsmål til Lund 

12.00 – 13.00

Lunsj 

13.00 - 15.00

Energieffektiv adferd og drift i energieffektive bygg (pause legges inn)

- Enøk i praksis – en kombinasjon av teknikk, organisering og motivasjon

Rune Rosseland, Kristiansand kommune

- Energieffektivsering i Vestregionen

Unni Larsen, Bærum og Geir Andersen, Drammen

Jan Peter Amundal, Enova 

15.00 – 15.30

Fornybar varme skal være den foretrukne løsningen: – utfordringer og barrierer

Andreas Stokke, Enova 

15.30 - 16.00  

Passivhusstrategi for framtida

Turid Helle, avd.dir energibruk, Enova 

16.00 – 17.00

Speed-dating med Enova

Spørsmål og dialog mellom byene og Enova