Forbruk og avfall: Nettverkssamling (2009)

18.-19. november 2009, Kristiansand

Onsdag 18 november

 

0930 – 1200: Klimaregnskap

0930 – 0940
Velkommen, orientering om samlinga

0940 - 1010
Korte statusrapporter fra byene: Hvordan lager vi klimaregnskap?

 

1010 – 1030
Orientering om oppfølgingspunkter fra referatet og om det parallelle arbeidet i staten med å innføre indikatorer for miljøledelse. Øystein Solevåg

1045 – 1145
Diskusjon om det videre arbeidet med malen og veiledning til denne:

 • Stasjonær energibruk
 • Mobil energibruk
 • Andre utslipp kommunen er ansvarlig for
 • Indikatorer som kan supplere selve klimaregnskapet

1200 – 1245
Lunsj

1245 – 1445: Befaring med Kristiansand kommune

Tema

 • Energi i bygg: Besøk på kommandosentralen til prosjektleder for energibruk i kommunale bygg
 • Miljøsertifisering: Vi besøkte en barnehage
 • Informasjon til publikum: Vi besøkte klimahuset og fikk høre om prosjekter de kjører der, samt også info om kampanjeopplegg mot jobbreiser  

 

1445 – 1515: Utdeling av Miljøfyrtårnsertifikat nr. 2000

Ordføreren i Kristiansand delte ut Miljøfyrtårnsertifikatet på St. Josephs Sykehjem i Kristiansand sentrum.

 

1515 – 1800: Markedsstrategi for miljøsertifisering

 

1645 – 1745
Diskusjon om videre arbeid, først og fremst:

 • Valg av målgrupper
 • Valg av informasjonsmetoder

 

1745 – 1800
Oppsummering og avslutning

 

Fotoutstillingen "Hard rain"

 

Torsdag 19. november

0830 - 1200: Vi vil legge til rette for at innbyggerne kan leve mer miljøvennlig – hvordan?

0830 – 1030
Korte orienteringer om initiativer som er tatt:

1030 – 1200
Diskusjon med to hovedtema:

 1. Det å legge til rette for at innbyggerne kan leve meir miljøvennlig burde kanskje være en overordnet målsetning for Framtidens byer. Hvordan kan vi sette arbeidet i system i kommunen, uten å byråkratisere vekk ildsjelene?
 2. Frivillige organisasjoner spiller en viktig rolle i dette arbeidet, både fordi de faktisk kan fortelle innbyggerne at de bør leve mer miljøvennlig, og fordi litt kommunal tilrettelegging kan utløse mye frivillig innsats. Hvordan kan vi sikre et bedre samarbeid med de frivillige organisasjonene i Framtidens byer?

 

1245 - 1730: Feie for egen dør – miljøledelse i kommunal virksomhet

 

1500 – 1730
Hva har fungert og ikke fungert hos de fem byene når det gjelder innføring av miljøledelse – panel eller rundebord med utspørring av byene:

Oslo

Kristiansand

Trondheim

Bergen