Miljøsertifisering av offentlige og private virksomheter (2009)

26. august 2009

 

På møtet gikk vi gjennom forslaget til prosjektbeskrivelse og diskuterte de enkelte elementene i denne. Referatet tar derfor utgangspunkt i prosjektbeskrivelsen, som er oppdatert med de innspillene som kom undervegs.

Neste møte i arbeidsgruppa gjennomføres i forbindelse med den planlagte nettverkssamlingen for Forbruk og avfall i Framtidens byer. Denne planlegges arrangert i Kristiansand i slutten av november.

Hele referatet