Din reise til og fra Lost in the Supermarket

Vi har laget et skjema der du kan legge inn din transport til og fra seminaret Lost in the Supermarket på Litteraturhuset.

Våre arrangement er miljøsertifisert noe som betyr at vi er pliktig å rapportere klimagassutslipp blant annet ved reise til og fra arrangementene.

Her fyller du ut hvilket hovedtransportmiddel du benyttet til og fra seminaret Lost in the Supermarket. Har du reiste med buss og tog en vei krysser du av for "Tog" hvis du har reist lengst med det. Har du reiste lengst med bussen, krysser du av for "Buss".

Dersom du endrer transporttype etter at du har sendt inn skjemaet, kan du bare sende inn et nytt. Det er alltid det sist utfylte skjemaet som gjelder.

Tilbake til hovedsiden Lost in the Supermarket her

Fornavn:

Etternavn:



Jeg har reist fra (by, tettsted):

Jeg har reist til (by, tettsted):

Her krysser du av for hvilken reisemåte du har benyttet til samlingen.



Her krysser du av for hvilken reisemåte du benyttet fra samlingen.