Lost in the Supermarket

30. januar 2013

I'm all lost in the supermarket, I can no longer shop happily I came in here for that special offer, guaranteed personality

Velkommen på Litteraturhuset i Oslo 30. januar 2013 til dagskonferansen Lost in the Supermarket.

Last ned programmet her

Seminaret er nå fulltegnet og det er ikke anledning til å melde seg på !

 
 

 

Program

LOST IN THE SUPERMARKET - HVOR ER UTGANGEN?

 


UTFORDRINGEN

09:00
Velkommen
Hilde Moe, Miljøverndepartementet

09:05
Vi har store planer for energibesparelser og klima, men har vi folk med?
Det er stadig mer alvorlig vitenskapelige klimabudskap, men hva mener egentlig folk flest? Hvilke mekanismer ligger bak folks manglende evne til å endre adferd i forhold til situasjonen? Hva nytt kan vi gjøre i klimakommunikasjon og politikk?
Per Espen Stoknes, førstelektor ved BI.

DE STORE SYSTEMENE SOM PÅVIRKER

Det er vanskelig å vite hvilke endringer som er nødvendige for meg og deg, og hvilke som er mulige. Økonomene krever vekst, politikerne vil bli gjenvalgt. Hvordan påvirker de «store systemene» våre muligheter for endring?

09.45
Økonomi: Livskraftige byer i lys av økologisk økonomi.
Må vi ha vekst for å klare oss? Må veksten bety miljøødeleggelse og forsterkede klimaendringer? Hva er alternativene?
Ove Jakobsen, professor i Økologisk økonomi, Universitetet i Nordland.

10:25 -10:40 PAUSE

10:40
Politikk: Er dagens styringssystem i stand til å løse verdens klimaproblem?
Politikken er kortsiktig, mens klimaendringene tar tid. Hvorfor er det så vanskelig å gjøre de nødvendige ofrene nå, for å få en bedre framtid?
Jørgen Randers, professor i klimastrategi, Handelshøyskolen BI.

LOKALE MYNDIGHETER: ANSVAR OG MULIGHETER

11:20
Hvordan kommunen kan bidra til reduksjon av klimagassutslipp og skape grønn vekst?
Feie for egen dør. Tilrettelegge for at næringsliv og innbyggere kan gjøre klimavennlige valg. Samarbeid med andre forvaltningsnivå?
Svein Tveitdal, Klima 2020.

12:00-12:45 LUNSJ

HVA KAN VI GJØRE ... NÅ!?

12:45
Bruke tingene mer, trenge færre ting. Eie, dele, leie, låne eller arve? Bruk, levetid og miljø
Om hvordan ulike former for eierskap kan gjøre at hver ting blir mer brukt, og at vi således trenger færre av dem.
Ingun Grimstad Klepp, forskningsleder hos SIFO.

13:05
Ny teknologi gjør nye former for eierskap enkelt:
Sirkle.no: den lokale oppslagstavla
Eksempel fra Landås i Bergen - dataprogram for bytting og felles bruk, basert på nabolag.
Anders Waage Nilsen, prosjektleder i Dreis AS.

13:25
Intuisjon vs rasjonalitet: Menneskets to tankesystemer må læres for å forstå og påvirke hvordan avgjørelser tas.
Hvordan faget adferdsøkonomi hjelper oss å forstå menneskers handlemåte.
Erling Christiansen, stipendiat ved institutt for sosiologi og samfunnsgeografi.

13:45-14:05 PAUSE

14:05
Nudging - hvordan gjøre det lett å velge rett?
GreeNudge kombinerer adferdsøkonomi og klimatiltak.
Vil på seminaret presentere nytt verktøy for å "nudge" Framtidens Byer grønnere.
Harald Throne-Holst, forbruksforsker, SIFO og Benedicte B. Eie, kommunikasjonsrådgiver, GreeNudge.

14:35
Næringslivets rolle og ansvar.
Norske og internasjonale eksempler på grønne forretningsmodeller som skaper bevisste forbrukere.
Kia Luise Klavenes, Assosiated Partner Norway, Tania Ellis – The Social Business Company og leder for Klimaløftets «Klimabedrift».

14:55
Muligheter og begrensninger i næringslivets rolle.
Kommentar ved Ove Jacobsen, Universitetet i Nordland

SENTRALE MYNDIGHETERS ROLLE

15:05
Framtidens byers rolle og mulighet i klimaarbeidet. Hvordan forbruk og livsstil påvirker klimasituasjonen.
Henriette Killi Westhrin, statssekretær, Miljøverndepartementet.

15:25-15:45 PAUSE

PANELDEBATT

15:45
Paneldiskusjon. Mulighet for salen til å melde inn spørsmål i løpet av dagen.

16:30
Oppsummering av dagen. Hvordan ta dette arbeidet videre?
Hilde Moe, Miljøverndepartementet.