Nettverkssamling for klimatilpasning 31. august 2009

3.1 Mal for klimagassregnskap

Referat fra møte 31.august - Mal for klimagassregnskap

På møtet drøftet vi to hovedtema:

1) Omregningsfaktoren fra elektrisitet til klimagassutslipp

2) Hvilke data er det konkret vi skal samle inn i kommunene, og på hvilket nivå

 

Hele referatet