Klimatilpasning i Fredrikstad 31.8. - 1.9. 2010

Nettverkssamling

Program

Tirsdag 31. august

 

Klimaendringer og lokal tilpasning

 

Politisk debatt og samtale

 

Eksempler på arbeidet med klimaendringer og tilpasning i reguleringsplaner

 

Erfaringer med reguleringsplaner etter ny plan og bygningslov

Onsdag 1. september

Verktøy og metoder i klimatilpasningsarbeidet