Nettverkssamling Klimatilpasning, januar 2010

4.5 Statlige føringer om havnivåstigning

Nettverket klimatilpasning i Framtidens byer hadde møte i om havnivåstigning, 12. -13. januar 2010 på Radisson Blu Royal Garden hotell 


 

Tirsdag 12. januar 2010
Møteleder: Marit Kleveland 

09.30-10.00 Kaffe + frukt

10.00-10.20 Velkommen, v/ Heidi Eidem, nestleder i Byutviklingskomiteen i Trondheim kommune og fagkoordinator Gry Backe

10.20-11.00 Kunnskapen om havnivåstigning, presentasjon av havnivåstigningsrapporten, v/ Kristian Vasskog, Bjerknessenteret

11.00- 12.00 Presentasjon av næringslivets havnivåstigningsprosjekt i Bergen. Hva gjør kommunen? v/ Per Vikse

Etablering av flomsoner langs sjøen, vurderingstema i kommuneplanen i Bærum, v/ Pedro Ardila

 

Lunsj

 

13.00-13.15 Om kommunedelplan Nyhavna og framtidig utvikling av området, v/ Siri Bø Timestad, Trondheim kommune

13.15-13.30 Hvilke klimautfordringer kan Nyhavna bli utsatt for? v/klimatilpasningssekretariatet, DSB

13.30-15.00 Befaring Nyhavna: Innledning ved havnedirektør Wollert Krohn-Hansen, deretter befaring til Nyhavna med buss

 

15.15 – 17.30 Case Nyhavna inklusive pause. Gruppearbeid: Gjennomføre en klimasårbarhetsanalyse for Nyhavna. Forslag til tiltak basert på analysen.

17.30 – 18.00 Tilbakemelding på klimasårbarhetsanalyse som metode

 

 

Onsdag 13. januar 2010
Møteleder: Thorbjørn Bratt, Trondheim kommune

 

09.00-09.20 Oppsummering av spørreskjema om byenes arbeid med havnivåstigning, v/ Gry Backe

09.20 -09.40 VA-tekniske utfordringer i forbindelse med økt havnivå, en prosjektoppgave i Vann- og avløpsteknikk, v/Irene Stabell Holvik (student NTNU)

09.40-10.00 Arbeidet med statlige retningslinjer for havnivåstigning, v/ Gry Backe

Virkemidler og verktøy til bruk i arbeidet med havnivåstigning

10.00-11.30 Befaring og omvisning langs Ilabekken og i Ilsvika området (varme klær!)

 

11.30-12.30 Lunsj

 

12.30-13.00 EUs nye flomdirektiv.
Flomdirektivet har fokus på vassdragsflom, fjellskred som gir flodbølger, havstigning/stormflo og urban flom, v/ Bent Braskerud og Turid Bakken Pedersen (NVE)

13.00-14.45 Generelt om samarbeidsområdene (med innlagt kaffepause ca 13.30):

14.45-15.00 Oppsummering og avslutning