Presentasjoner fra seminar om grønne tak II

Referat og presentasjoner fra seminar om grønne tak II 4. desember 2012

Referat og presentasjoner fra seminar om grønne tak II 4. desember 2012

Programmet for dagen kan du laste ned her

Framtidens byer og grønne tak i Bærum
Pedro Ardila, Klimatilpasningsnettverket, Bærum kommune

Et kunnskapinnhentingsprosjekt om Grønne tak. Bygningsmessige aspekter
Knut Noreng, Sintef-Byggforsk

Vegetasjon og mangfold knyttet til grønne tak. Praktiske tilrådinger.
Ingrid Ødegård, UMB

Avrenning, fordrøyning og andre hydrologiske forhold. Praktiske tilrådinger.
Hellen French, UMB

Grønne tak i Oslo
Ingvild Steiro, Oslo kommune

Helhetlige strategier for overvannshåndtering og betydningen av grønne tak
Svein Ole Åstebøl, COWI AS 

Vegetasjon og mangfold - praktiske tilrådinger
Ingrid Merete Ødegård, Corinna S. Clewing, UMB

Grønne tak - Resultater fra et kunnskapsinnhentingsprosjekt
(Prosjektrapport nr 104 - 2012: SINTEF Byggforsk)