Seminar om Grønn arealfaktor

Velkommen til seminar om grønn arealfaktor, 5. spetember 2012.

Velkommen til seminar om grønn arealfaktor, 5. spetember 2012.