Klimatilpasning: Fagsamling (2014)

Her finner du oppdatert program og presentasjoner fra fagsamlingen 18. september 2014

Velkommen til fagsamling
Fagkoordinator  Gry Backe, DSB

Grønnstrukturveilederen og klimatilpasning
Planlegging av grønnstruktur til fordrøyning og kanalisering ved ekstremnedbør -presentasjon av  ny veileder om planlegging av grønnstruktur i byer og tettsteder
Erik Stabell, Miljødirektoratet

Flerfunksjonelle blågrønne områder i København
København kommune arbeider med tilpasning til klimaendringer og bruker den blågrønne infrastrukturen aktivt i arbeidet. Erfaringer og eksempler fra arbeidet med flerfunksjonelle blågrønne områder.
Rikke Hedegaard Christensen, København kommune

Blågrønn infrastruktur og klimatilpasning i Norge
Hvordan norske byer bruker den blågrønne infrastrukturen i sitt klimatilpasningsarbeid – eksempler fra Trondheim
Rådgiver Evelyne Gildemyn, Trondheim kommune

Blågrønn faktor
Presentasjon av verktøyet blågrønn faktor - et hjelpemiddel for å sikre større innslag av blågrønne kvaliteter i byggeprosjekter.
Svein Ole Åstebøl, COWI AS

Flerfunksjonell blågrønn infrastruktur i by
Hvordan oppnå flerfunksjonell blågrønn infrastruktur i by? Hva slags krav må stilles til selve utformingen og innholdet i den blågrønne infrastrukturen?
Seniorforsker Wenche Dramstad, Norsk institutt for skog og landskap

 

Knotaktinformasjon for denne fagsamlingen er Cathrine Andersen, DSB og Kristin Nordli, KMD