Kommunal policy om grønne tak

Hva kan norske byer lære fra Europas grønne hovedstad København?

Hva kan norske byer lære fra Europas grønne hovedstad København?

Faglig dialogmøte med Dorthe Rømø

Dorthe Rømø har spilt en nøkkelrolle i prosessene som førte til innføring av kommunal policy om grønne tak i København. Etter at Københavns policy ble vedtatt har Dorthes erfaring blitt etterspurt internasjonalt av byer som har sett hvordan grønne tak og grønn infrastruktur kan bidra til klimatilpasning og bedre bymiljø.

Dorthe vil forelese om sine erfaringer med policyarbeidet og resultater som vedtaket har gitt. Etterpå blir det god tid til spørsmål og diskusjon.

Tid: torsdag, 6. juni, 2013, kl. 13:30 – 15:30

Sted: Scenebygget, Vulkan området i Oslo (kart her)

Påmelding sendes her innen mandag, 3. juni

Det blir servert en lett bevertning fra kl. 13:00

Arrangør: Framtidens byer, Nittedal torvindustri AS og Aspelin Ramm AS .