Program

Nettverkssamling på Litteraturhuset i Oslo, oktober 2013

Mandag 7. oktober - Felles for nettverkene Bedre bymiljø og Klimatilpasning

Velkommen. Framtidens byer v/prosjektleder Øyvind Aarvig, Miljøverndepartementet (MD)

Åpning. Unn Ellefsen og Ellen Husaas, MD.

Presentasjon av Regjeringens bypolitikk; ”Den moderne bærekraftige byen”, og litt om arbeidet til det Faglige rådet for bærekraftig bypolitikk. Guro Voss Gabrielsen , MD.

 

Blågrønn faktor – BGF

  • Bakgrunn og forslag til juridisk forankring. Pedro Ardila, Bærum.
  • Presentasjon av rapporten og eksempler på hvordan BGF kan brukes. Rainer Stange, Dronninga landskap.

Klimatilpasningsnettverket – presentasjon av utvalgte prosjekter

Presentasjon av studentarbeider – overvannshåndtering. Kine Halvorsen Thoren, UMB.   

Masteroppgaver innen rammen av ExFlood, modellanalyser av diverse norske byer for å  se på konsekvensene mht skader på bygninger som følge av klimaendringer. Oddvar Lindholm, UMB.

Overvannsprosjektene - status, resultater, utfordringer. Hvilke erfaringer bør deles med andre?

 

Befaring. Overvannshåndtering, grønnstruktur og friluftsliv – Ensjø og Hovinbekken.

Tirsdag 8. oktober - Felles for nettverkene Bedre Bymiljø og Klimatilpasning

Grønne tak

Kort fra rapporten om Kunnskapsgrunnlaget som er mest relevant for Bedre bymiljø og Klimatilpasning, med eksempler,  v/ Ingrid Ødegård UMB

Grønne tak. Hva skjer i byene? Eksempler Grønne tak demonstrasjonsprosjekt, Oslo kommunes vedtatte grønne tak strategi, Majobo, ” Sitt ned på Taket ”v/Ellen Husaas og Unn Ellefsen

Bedre bymiljø og klimatilpasning-Felles presentasjon av pilotprosjekt

Sarpsborg: St.Maries gate.  Tilpasning til dagens og framtidens klima, herunder overvannshåndtering. Kort om Pellygata, Kreativ byutvikling,

Fredrikstad: Åpning av Veumbekken. Tilpasning til dagens og framtidens klima, herunder overvannshåndtering.  Kort om Elvemetro og Temporære plasser Floa .

Klimatilpasningsnettverket
Stortingsmelding om klimatilpasning v/Philip Mortensen, MD.

Diskusjon

  1. Hva bør gjøres/følges opp/ videreføres etter  Framtidens byer?
  2. Hvordan bruke tiden vi har igjen til  å sikre videreføring?  

Felles for nettverkene Bedre bymiljø og Klimatilpasning

Felles avslutning i plenum