Referat fra Klimaseminar

Tromsø 23/11-2012

Seminaret var et samarbeid mellom Tromsø kommune, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Tryg Forsikring og Fylkesmannen i Troms.

Framtidens Byer og klimatilpassingsnettverket
ved Gry Backe, DSB, nettverkskoordinator

Klima og forsikring – ansvar og rollefordeling
ved Tom Anders Stenbro, Tryg Forsikring

Sivilbeskyttelsesloven og helhetlig ROS-analyse
ved Hans Kristian Rønningen, Fylkesmannen i Troms

ROS-arbeidet i Tromsø kommune, med konkrete eksempler fra reguleringsplan-arbeidet, med vekt på dagens og framtidens klima
ved plansjef Per Hareide og arkitekt Tone Hammer, Tromsø kommune, byutvikling

Løpende ROS-arbeid og håndtering av klimarisiko
ved Gry Backe, DSB og Tom Anders Stenbro, Tryg Forsikring

Klimapåvirkning av VA-systemene
ved Jan Stenersen, leder avløp, Tromsø kommune, Vann og avløp

KlimaGIS i Tromsø – resultater og muligheter
ved Torben Marthinus

Framtidsbilder for kystkommuner – en metode
ved kommuneplanrådgiver Jan Einar Reiersen og miljøkoordinator Wim Weber, Tromsø kommune, stab byråd for byutvikling