Referatet fra strategimøtet

Gardermoen, 5. februar 2013

Referat fra strategimøtet i nettverket klimatilpasning

 

FOILER/PRESENTASJONER 

Formidling og kommunikasjon

Om nytt klimaforskningsprogram

Kunnskapsgrunnlag for ny klimasatsing i Forskningsrådet

Stavanger - status klimatilpasning